Bijeenkomst voor Berkhouters/Bobeldijkers mbt activiteiten in de toekomst

Details

Dinsdag 18 juni 2024 van 20:00 tot 21:30 uur
Afgelopen
Café de Ridder
Kerkebuurt, Berkhout, Nederland

Bijeenkomst voor alle mensen die activiteiten in het dorp een warm hart toedragen

 Berkhout en Bobeldijk zijn prachtige dorpen. Het is hier fijn wonen. Een aantal  dorpsbewoners wil graag de onderlinge betrokkenheid in het dorp vergroten. Zij hebben prachtige ideeën voor het dorp, maar merken dat het niet meevalt om vrijwilligers te krijgen voor het opzetten van deze ideeën.   Zij willen niet dat b.v. Jeugdvereniging Beukie, Oranje comité etc langzaam wegvallen. Daarnaast worden eisen voor vergunningaanvragen en subsidies strenger en ook kosten voor een evenement zijn vaak hoog.

Ook het vinden van bestuursleden voor elke partij is in deze tijd steeds moeilijker. Waarom niet elkaar versterken?

Het idee is opgevat om een (soort) Stichting Dorpsvertier (Berkhout-Bobeldijk) op te zetten. Deze stichting wordt dan een paraplu waar activiteitencomités, verenigingen en stichtingen (zonder leden) onder vallen die iets voor het hele dorp willen organiseren. Onder het motto, samen kun je meer dan alleen.

Doel van deze stichting: Door samen te werken, sterker in het dorp staan om zo meer voor de Berkhouters/ Bobeldijkers te kunnen organiseren.  Samen kennis, kunde en materialen delen.

Doel van de bijeenkomst:

  • Wat wordt er allemaal al georganiseerd en welke stichtingen en verenigingen bestaan er allemaal?
  • Inventariseren of er draagvlak is voor dit idee van de ‘’paraplu’’
  • Inventariseren wat er voor ideeën leven in het dorp
  • Inventariseren wat haken en ogen zijn
  • Wie zou iets nieuws willen bijdragen, of ergens bij aan willen haken?

 

Bijeenkomst:
Datum: Dinsdag 18 juni
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Café De Ridder
Voor wie:

  • Voor iedere vereniging/ stichting die in Berkhout/Bobeldijk actief is
  • Iedereen die activiteiten in het dorp een warm hart toedraagt
  • Voor jou, die een goed en leuk nieuw idee heeft qua activiteit in ons dorp

Aanmelden:
Graag weten wij hoeveel mensen wij kunnen verwachten deze avond.
 Stuur een e-mail of whatsapp naar Stefanie Strijker: of 0620752102

Dorp
Berkhout, Bobeldijk
Voor wie
Jongeren, Volwassenen
Waarover
Recreatie / ontspanning
Wat
(Netwerk)bijeenkomst

Reacties

Over de organisator

Stefanie Strijker
Stefanie heeft nog niets over zichzelf geschreven.